Nieuwe contributiestructuur vanaf seizoen 2016-2017

bowling vereniging Medemblik

Nieuwe contributiestructuur vanaf seizoen 2016-2017

Tijdens de Bondsvergadering van juni 2015 is besloten dat vanaf 1 september 2016 de contributiestructuur van de NBF zal veranderen. In plaats van 2 verschillende passen wordt er 1 pas uitgegeven voor alle leden, het onderscheid van Sportpas en Sportpas Plus komt daarmee te vervallen.

Meer mogelijkheden

Deze nieuwe structuur biedt meer mogelijkheden, zowel voor onze leden als voor bijvoorbeeld toernooiorganisatoren. De groep potentiële deelnemers voor toernooien groeit namelijk in één keer van alleen Sportpas Plus leden naar alle NBF-leden. Het is aan de toernooiorganisatoren om met een aantrekkelijke toernooiopzet te komen, om ook deze huidige Sportpas leden enthousiast te maken voor deelname.

Voor de huidige Sportpas leden zelf is het grote voordeel natuurlijk dat zij naast verenigingsactiviteiten vanaf 1 september ook kunnen deelnemen aan andere toernooien en kampioenschappen.

Contributietarieven per 1 september 2016

De nieuwe structuur heeft tot gevolg dat per 1 september de contributietarieven veranderen. Het overzicht ziet er als volgt uit:

  • Jeugd € 20,00
  • Senioren 18 t/m 21 jaar € 25,00
  • Senioren 22 t/m 64 jaar € 30,00
  • Senioren 65 jaar en ouder € 25,00

Afdracht evenementen

Voor de leagues en toernooien gaat de NBF administratiekosten doorberekenen. Dit kan gevolgen hebben voor de deelnemersbijdrage of het prijzengeld, net hoe de organisatie hiermee omgaat.